Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Dobrodošli!

 

Specijalistička ordinacija za pedijatriju od 2005. godine radi u novouređenom prostoru na adesi Ivana Mažuranića 28a, na 1.katu iznad Hitne medicinske pomoći u Zadru.

Dr med Željko Čakarun završio je Medicinski fakultet u Zagrebu 1984. godine.Od 1986. godine radi u Dječjem dispanzeru u Zadru. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je na KBC "Rebro" u Zagrebu 1999.godine.

Od 2002. godine odlazi iz Doma zdravlja u " zakup" tj.postaje privatna pedijatrijska ordinacija koja radi uz ugovor sa HZZ0-m.

1998. godine na Klinici za dječje bolesti u Zagrebu završio tečaj za ultrazvučni screening dojenačkih kukova,a od 2000.godine radi te preglede na UZV aparatu GE Prologic 200 s višefrekventnom linearnom sondom.

2003. godine u "Dječjoj bolnici Srebrnjak" u Zagrebu završava školu astme za voditelja škole astme.

Usluge

- sistematski pregledi zdrave dojenčadi i predškolske djece
- cijepljenje
- pregledi i liječenje akutno bolesne djece
- liječenje i praćenje kronično bolesne djece
- ultrazvučni screening kukova dojenčadi

Kontakt

 

Pedijatrijska ordinacija Dr Željko Čakarun
Ivana Mažuranića 28a, 23000 Zadar
tel. 023/ 305 - 138
E-mail: dr.zeljko.cakarun@gmail.com

 

 

PLIVA

 
 
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia